FlagsSomjai.com   

โปรโมชั่นพิเศษ
 
รู้จักเรา
สินค้า
บริการ
ความรู้เกี่ยวกับธง
ติดต่อร้านสมใจ

ร้านสมใจ

"คุณสมใจเป็นเจ้าของ ร้านสมใจ ที่ถนนพระสุเมรุ  ซึ่งทำอาชีพขายธงชาติและแผ่นป้ายอวยพรมาได้หลายสิบปี สมัยก่อนมีขายไม่กี่ร้าน ไม่ขายเป็นล่ำเป็นสันอย่างปัจจุบันด้วยเรียกว่าขายกินไม่ได้แล้วกัน ต้องขายควบ ๆ ไปกับสินค้าอื่น ๆ ตอนแรก ๆ ก็ขายกระเตาะกระแตะไปตามเรื่องเหมือนขายเล่น ๆ พอมาสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เขาประกาศให้ซื้อธงมาติดที่บ้านที่ถนน เพื่อเป็นเกียรติของเขา ต่อมาก็เลยนิยมกันที่จะปักธงในวันสำคัญ ๆ

จากบทสัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทย  

อ่านต่อใน About us.....

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติชม สามารถติดต่อมาได้ที่ TEL. (02) 281-9013 TEL.& FAX (02) 6292829

      

When you know flagssomjai.com as you knew the flags of the world 

เมื่อคุณรู้จัก flagssomjai.com เหมือนกับคุณรู้จักธงทั่วโลก