Service
  1. ให้ความรู้ เกี่ยวกับธง ลักษณะ ความหมาย รายละเอียดอื่น ๆ ในหมวด KNOWLEDGE ใน WWW.FLAGSSOMJAI.COM
  2. ให้คำปรึกษาในเรื่องของธงต่าง ๆ ที่มีใช้ทั่วไป
  3. รับออกแบบ และจัดทำงานสกรีน ตราสัญลักษณ์ ของทางราชการและเอกชนต่าง ๆ โดยช่างผู้มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในราคาย่อมเยาว์
  4. จัดทำป้าย ผ้า และธงตกแต่งทุกขนาดและทุกชนิด
  5. จัดสินค้าในรูป PACKAGE โดยเน้นตามงบประมาณ และรูปแบบ ตามความต้องการของลูกค้า

 

กลับหน้าเดิม | Home