Promotion

แบบที่ 1  ประกอบด้วย

1. กรอบรูป พร้อมรูปขนาด 60*89 ซม.

2. เสาธงพร้อมธง ขนาด สูง 2 เมตรจำนวน 2 ชุด ( ธงภปร , ธงชาติ )

3. แผ่นป้ายทรงพระเจริญ

    รวม 3 รายการ

         
 

 

แบบที่ 2 ประกอบด้วย

1. กรอบรูป พร้อมพระบรมสาทิษลักษณ์ ขนาด 60*89 ซม.

2. เสาธงพร้อมธง ขนาด สูง 2 เมตร จำนวน 2 ชุด ( ธงภปร , ธงชาติ )

3. แผ่นป้ายทรงพระเจริญ จำนวน 1 แผ่น 

4.ไฟราวรูปหยดน้ำ

    รวม 4 รายการ 

 

 
แบบที่ 3 ประกอบด้วย

1. พระบรมสาทิษลักษณ์วาดด้วยสีน้ำมันอย่างดี

2. เสาธงพร้อมธง ขนาดสูง 2 เมตร จำนวน 4 ชุด( ธงภปร หรือ ราชินี , ธงชาติ )

3. พานพุ่มชนิดเงินทอง จำนวน 1 คู่

4. ธูปเทียนแพ จำนวน 2 ชุด

    รวม 4 รายการ

 

  

 

แบบที่ 4 ประกอบด้วย

1. กรอบรูป พร้อมพระบรมสาทิษลักษณ์ ขนาด 100*120 ซม.

2. เสาธงพร้อมธง ขนาด สูง 2 เมตร จำนวน 2 ชุด ( ธงภปร หรือ ราชินี , ธงชาติ )

3. พานพุ่มชนิดเงินทอง จำนวน 1 คู่

4. ธูปเทียนแพ จำนวน 1 ชุด

    รวม 4 รายการ 

   

 

 

แบบที่ 5 ประกอบด้วย

1. พระบรมสาทิษลักษณ์ วาดด้วยสีน้ำมันอย่างดี

2. เสาธงพร้อมธง ขนาด สูง 2 เมตร จำนวน 6 ชุด ( ธงภปร หรือ ราชินี , ธงชาติ )

3. พานพุ้มชนิดเงินทอง ชนิดไม้ จำนวน 1 คู่ 

4.ธูปเทียนแพ จำนวน 1 ชุด

5.แผ่นป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ ขนาด 1 เมตร 6.แผ่นป้ายทรงพระเจริญ จำนวน 2 แผ่น

   รวม 6 รายการ 

   

กลับหน้าเดิม | Home