Zimbabwe

 

รหัสธง

191

ประเทศ (ภาษาไทย)

ซิมบับเว

ประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

Republic of Zimbabwe

อธิบายลักษณะธง

 

พลเมือง

11.36 ล้านคน (2544)

ภาษา

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ และมีภาษาพื้นเมืองอื่น ๆ คือ Shona Sindebele

ศาสนา

ลัทธิผสม (ระหว่างศาสนาคริสต์และความเชื่อดั้งเดิม) 50% ศาสนาคริสต์ 25% ความเชื่อดั้งเดิม 24% ศาสนาอิสลามและอื่น ๆ 1%

พื้นที่ทางภูมิศาสตร์

390,580 ตารางกิโลเมตร

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ในภูมิภาคแอฟริกาตอนใต้ มีอาณาเขต ทิศเหนือติดกับแซมเบีย ทิศตะวันออกติดกับโมซัมบิก ทิศตะวันตกติดกับบอตสวานา ทิศใต้ติดกับแอฟริกาใต้

เพื่อนบ้าน

สภาพของท้องที่

เมืองหลวง

กรุงฮาราเร (Harare)

รัฐบาล

ระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ มีพรรคการเมืองหลายพรรค ประธานาธิบดีมาจากการเลือก ตั้ง อยู่ในตำแหน่งคราวละ 6 ปี

เศรษฐกิจ

ผลิตภัณฑ์การเกษตร ทองคำ สิ่งทอ เหล็ก

เงิน

ดอลลาร์ซิมบับเว (Zimbabwean dollar - ZWD)

สุขภาพ

 

กลับไปที่ index | กลับไปที่ Home