Zaire

 

รหัสธง

189

ประเทศ (ภาษาไทย)

สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (อดีค ซาเอียร์)

ประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

Democratic Republic of the Congo (Zaire)

อธิบายลักษณะธง

 

พลเมือง

63,655,000

ภาษา

ศาสนา

พื้นที่ทางภูมิศาสตร์

2,345,410 ตร.กม.

ที่ตั้ง

สาธารณรัฐประชาธิปไตยมีอาณาเขตจรดสาธารณรัฐแอฟริกากลางและซูดานทางทิศเหนือ จรดยูกันดา รวันดา บุรุนดี และแทนซาเนียทางทิศตะวันออก จรดแซมเบียและแองโกลาทางทิศใต้ และจรดสาธารณรัฐคองโกทางทิศตะวันตก โดยมีทางออกสู่ทะเลตามแม่น้ำคองโกไปสู่อ่าวกินี

เพื่อนบ้าน

สภาพของท้องที่

เมืองหลวง

กินชาซา

รัฐบาล

เศรษฐกิจ

 

เงิน

ฟรังก์คองโก

สุขภาพ

 

กลับไปที่ index | กลับไปที่ Home