TURKMENISTAN

 

รหัสธง

173

ประเทศ (ภาษาไทย)

เติร์กเมนิสถาน

ประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

TURKMENISTAN

อธิบายลักษณะธง

นำรูปพรมเข้ามาไว้ในธง

พลเมือง

(ค.ศ. 1994 ประมาณ) 3,995,000 คน

ภาษา

เติร์กเมน (เตอร์กิช) รัสเซีย อุซเบก

ศาสนา

มุสลิม ร้อยละ 87

พื้นที่ทางภูมิศาสตร์

488,000 ตารางกิโลเมตร

ที่ตั้ง

อยู่ทางทิศตะวันออกของทะเลสาบแคสเปี้ยน

เพื่อนบ้าน

อุซเบกิสถาน คาซัคสถาน อยู่ทางทิศเหนือ และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ อาฟกานิสถาน และอิหร่านอยู่ทางทิศใต้

สภาพของท้องที่

ทางทิศตะวันตกของประเทศจดทะเลสาบแคสเปี้ยน ทะเลทรายคารากุม ปกคลุม ร้อยละ 80 ของพื้นที่ ทำการเพาะปลูกไม่ได้มาก

เมืองหลวง

อาชคาบัด

รัฐบาล

สาธารณรัฐ

เศรษฐกิจ

การอุตสาหรรม : ผลิตภัณฑ์น้ำมัน เหมืองแร่ สิ่งทอ เคมีภัณฑ์ , พืชที่สำคัญ : ข้าวสาลี ฝ้าย องุ่น ธัญพืช , แร่ : ถ่านหิน กำมะถัน เกลือ น้ำมัน

เงิน

รูเบิล

สุขภาพ

คาดคะเนอายุ (1994) ชาย 62 ปี หญิง 69 ปี

กลับไปที่ index | กลับไปที่ Home