TAIWAN

 

รหัสธง

164

ประเทศ (ภาษาไทย)

ไต้หวัน (สาธารณรัฐจีน)

ประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

TAIWAN

อธิบายลักษณะธง

พลเมือง

(ค.ศ. 1994 ประมาณ) 21,299,000 คน

ภาษา

จีนแมนดาริน (ใช้ในราชการ) ภาษาไต้หวัน ฮกเกี้ยน

ศาสนา

พุทธ เต๋า ขงจื้อ

พื้นที่ทางภูมิศาสตร์

36,180 ตารางกิโลเมตร

ที่ตั้ง

ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นอกชายฝั่งประเทศจีน ระหว่างทางทิศตะวันออก และทิศใต้ของทะเลจีน

เพื่อนบ้าน

ที่ใกล้ที่สุดคือประเทศจีน

สภาพของท้องที่

มีทิวเขาซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของเกาะ ครึ่งหนึ่งของพื้นที่ด้านตะวันออกเป็นเขาชันและขรุขระ ทางด้านตะวันตกเป็นที่ลาดซึ่งอุดมสมบูรณ์และมีการเพาะปลูกมาก

เมืองหลวง

เมืองไทเป

รัฐบาล

ประชาธิปไตย

เศรษฐกิจ

การอุตสาหรรม : สิ่งทอ เสื้อผ้า เครื่องไฟฟ้า อาหารสำเร็จรูป เคมี พลาสติก, พืชที่สำคัญ : ข้าว กล้วย สับปะรด อ้อย มันเทศ ถั่วลิสง , แร่ : ถ่านหิน หินปูน หินอ่อน

เงิน

ดอลลาร์ไต้หวันใหม่

สุขภาพ

คาดคะเนอายุ (1994) ชาย 72 ปี หญิง 79 ปี

กลับไปที่ index | กลับไปที่ Home