ROMANIA

 

รหัสธง

138

ประเทศ (ภาษาไทย)

โรมาเนีย

ประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ROMANIA

อธิบายลักษณะธง

พลเมือง

(ค.ศ. 1994 ประมาณ) 23,181,000 คน

ภาษา

โรมาเนีย (ใช้ในราชการ) ฮังการี เยอรมัน

ศาสนา

ออร์โทด๊อกซ์ ร้อยละ 70 , โรมันคาทอลิก ร้อยละ 6

พื้นที่ทางภูมิศาสตร์

237,500 ตารางกิโลเมตร

ที่ตั้ง

อยู่ที่ยุโรปตะวันอกเฉียงใต้ทางทะเลดำ

เพื่อนบ้าน

มอลโดวา อยู่ทางทิศตะวันออก ยูเครน อยู่ทางทิสเหนือ ฮังการี ยูโกสลาเวีย อยู่ทางทิศตะวันตก บัลกาเรีย อยู่ทางทิศใต้

สภาพของท้องที่

มีที่ราบกว้างทางทิศใต้และตะวันออกของภูเขาคาร์ปาเทียน ซึ่งด้านที่ต่ำมีแม่น้ำหลายสายของระบบแม่น้ำดานูบไหลผ่าน

เมืองหลวง

บูคาเรสต์

รัฐบาล

สาธารณรัฐ

เศรษฐกิจ

การอุตสาหรรม : เหล็กกล้า โลหะ เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์น้ำมัน เคมี สิ่งทอ รองเท้า การท่องเที่ยว , พืชที่สำคัญ : ข้าวโพด เมล็ดพืชทำน้ำมัน มันฝรั่ง ผัก ดอกทานตะวัน , แร่ : น้ำมัน แก๊ส ถ่านหิน, อื่น ๆ : ไม้

เงิน

เลีย

สุขภาพ

คาดคะเนอายุ (1994) ชาย 69 ปี หญิง 75 ปี

กลับไปที่ index | กลับไปที่ Home