PERU

 

รหัสธง

133

ประเทศ (ภาษาไทย)

เปรู (สาธารณรัฐ เปรู)

ประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

PERU

อธิบายลักษณะธง

ตรงกลางคือตัวลาม่าซึ่งพบเฉพาะในประเทศนี้

พลเมือง

(ค.ศ. 1994 ประมาณ) 23,651,000 คน

ภาษา

สเปน เควอชัว (ใช้ในราชการทั้งสองภาษา)

ศาสนา

โรมันคาทอลิกกว่าร้อยละ 90

พื้นที่ทางภูมิศาสตร์

1,285,223 ตารางกิโลเมตร

ที่ตั้ง

อยู่ทางฝั่งแปซิฟิกของอเมริกาใต้

เพื่อนบ้าน

อีเควดอร์ โคลัมเบียทางทิศเหนือ ชิลี ทางทิศใต้ บราซิล โบลิเวีย ทางทิศตะวันออก

สภาพของท้องที่

ชายฝั่งกว้าง 26 ถึง 259 กิโลเมตร เป็นที่แห้งแล้ง แต่มีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เพราะการทดน้ำอย่างกว้างขวาง ภูเขาแอนเดส ปกคลุมพื้นที่ ร้อยละ 27 ของพื้นที่ทั้งหมด ที่ราบสูงมีน้ำชุ่มฉ่ำ เช่นเดียวกับพื้นที่ลาดลงไปจนถึงที่ราบอเมซอน ซึ่งปกคลุมราวครึ่งประเทศ และอุดมด้วยป่าทึบและป่าโปร่ง

เมืองหลวง

ลีม่า

รัฐบาล

เศรษฐกิจ

การอุตสาหรรม : อาหารปลา ผลิตแร่ การอุตสาหกรรมเบา , พืชที่สำคัญ : ฝ้าย น้ำตาล กาแฟ ข้าวโพด , แร่ : ทองแดง ตะกั่ว โมลีบีดีนั่ม เงิน สังกะสี เหล็ก น้ำมัน , อื่น ๆ : ขนสัตว์ ปลาซาดีน

เงิน

เนอโวซอล

สุขภาพ

คาดคะเนอายุ (1994) ชาย 63 ปี หญิง 68 ปี

กลับไปที่ index | กลับไปที่ Home