PANAMA

 

รหัสธง

130

ประเทศ (ภาษาไทย)

ปานามา (สาธารณรัฐ ปานามา)

ประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

PANAMA

อธิบายลักษณะธง

พลเมือง

(ค.ศ. 1994 ประมาณ) 2,630,000 คน

ภาษา

สเปน (ใช้ในราชการ) อังกฤษ

ศาสนา

โรมันคาทอลิก ร้อยละ 85, คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ ร้อยละ 15

พื้นที่ทางภูมิศาสตร์

75,517 ตารางกิโลเมตร

ที่ตั้ง

ในอเมิรกากลาง

เพื่อนบ้าน

คอสตาริก้าทางตะวันตก และโคลัมเบียทางตะวันออก

สภาพของท้องที่

มีทิวเขา 2 ทิว ขนานกัน ป่าไม้ที่ได้ฝน ในเขตร้อนปกคลุม ชายฝั่งทะเลคาริบเบียนและทางตะวันออกของปานามา

เมืองหลวง

ปานามา

รัฐบาล

ประชาธิปไตยมีรัฐธรรมนูญ

เศรษฐกิจ

การอุตสาหรรม : กลั่นน้ำมัน การธนาคารสากล , พืชที่สำคัญ : กล้วย สับปะรด โกโก้ ข้าวโพด มะพร้าว น้ำตาล , แร่ : ทองแดง , อื่น ๆ : ป่าไม้ (มะฮ็อกกานี) กุ้ง

เงิน

บัลบัว

สุขภาพ

คาดคะเนอายุ (1994) ชาย 72 ปี หญิง 78 ปี

กลับไปที่ index | กลับไปที่ Home