JORDAN

 

รหัสธง

84

ประเทศ (ภาษาไทย)

จอร์แดน (ราชอาณาจักร จอร์แดน)

ประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

JORDAN

อธิบายลักษณะธง

สีแดง ดำ ขาว เขียว คือ สีของศาสนาอิสลาม

พลเมือง

(ค.ศ. 1994 ประมาณ) 3,961,000 คน

ภาษา

อาหรับ (ใช้ในราชการ) อังกฤษ

ศาสนา

มุสลิม นิกายซันนี่ ร้อยละ 92, คริสต์ ร้อยละ 8

พื้นที่ทางภูมิศาสตร์

88,946 ตารางกิโลเมตร

ที่ตั้ง

อยู่ในเอเชียตะวันตก

เพื่อนบ้าน

อิสราเอลอยู่ทางทิศตะวันตก ซาอุดิอารเบียอยู่ทางทิศใต้ อิรัคอยู่าทงทิศตะวันออก และซีเรียทางทิศเหนือ

สภาพของท้องที่

ราวร้อยละ 88 ของพื้นที่ในจอร์แดนเป็นที่แห้งแล้ง ส่วนที่อุดมสมบูรณ์ อยู่ทางทิศตะวันตก ท่าเรือแห่งเดียวอยู่ที่ชายฝั่งของอ่าวอาคาบา ส่วนหนึ่งของเด๊ดซี (1,296 ฟุตต่ำกว่าระดับน้ำทะเล) อยู่ในจอร์แดนและอีกส่วนหนึ่งอยู่ในอิสราเอล)

เมืองหลวง

อัมมัน

รัฐบาล

มีกษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ

เศรษฐกิจ

การอุตสาหรรม : สิ่งทอ ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์อาหาร , พืชที่สำคัญ : ธัญพืช มะกอก ผัก ผลไม้ , แร่ : ฟอสเฟต โปแตช

เงิน

ดิน่าร์

สุขภาพ

คาดคะเนอายุ (1994) ชาย 70 ปี หญิง 74 ปี

กลับไปที่ index | กลับไปที่ Home