JAPAN

 

รหัสธง

83

ประเทศ (ภาษาไทย)

ญี่ปุ่น

ประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

JAPAN

อธิบายลักษณะธง

วงกลมสีแดงหมายถึงดวงอาทิตย์

พลเมือง

(ค.ศ. 1994 ประมาณ) 125,107,000 คน

ภาษา

ญี่ปุ่น

ศาสนา

พุทธ ชินโต

พื้นที่ทางภูมิศาสตร์

377,752 ตารางกิโลเมตร

ที่ตั้ง

อยู่ทางฝั่งตะวันออกของเอเชีย

เพื่อนบ้าน

รัสเซียอยู่ทางทิศเหนือ เกาหลีใต้อยู่ทางทิศตะวันตก

สภาพของท้องที่

เกาะที่สำคัญ 4 เกาะ คือ เกาะฮอนชู เกาะฮ็อกไกโด เกาะกูชู และเกาะชิโกกุ ฝั่งทะเลายาว 26,813 กิโลเมตร เทือกเขาคุณหลุนของจีน ต่อข้ามมาในเกาะทางใต้จนถึงเทือกเขาแอลป์ของญึ่ปุ่น ผ่านเกาะฮอนชู จากตะวันออกไปสู่ตะวันตก ซึ่งเป็นกลุ่มภูเขาไฟที่ส่วนมากดับแล้ว ทั้งนี้รวมภูเขาฟูจิยามา สูง 12,388 ฟุต ใกล้กรุงโตเกียว

เมืองหลวง

โตเกียว

รัฐบาล

ประชาธิปไตย มีรัฐสภา

เศรษฐกิจ

การอุตสาหรรม : เครื่องไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ เครื่องจักร เคมี , พืชที่สำคัญ : ข้าว ธัญพืช ผัก ผลไม้ , แร่ : น้อยมาก

เงิน

เยน

สุขภาพ

คาดคะเนอายุ (1994) ชาย 76 ปี หญิง 82 ปี

กลับไปที่ index | กลับไปที่ Home