AZERBAIJAN

 

รหัสธง

11

ประเทศ (ภาษาไทย)

อาเซอร์ไบจัน ( สาธารณรัฐ อาเซอร์ไบจัน)

ประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

AZERBAIJAN

อธิบายลักษณะธง

พระจันทร์เสี้ยวและดาว คือสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลาม

พลเมือง

(ค.ศ. 1994 ประมาณ) 7,684,000 คน

ภาษา

อาเซอรี ร้อยละ 82 รัสเซีย ร้อยละ 7 อาร์เมเนีย ร้อยละ 5

ศาสนา

มุสลิม (ส่วนใหญ่)

พื้นที่ทางภูมิศาสตร์

86,506 ตารางกิโลเมตร

ที่ตั้ง

อยู่ทางตะวันออกของเทือกเขาทรานซ์คอคาซัส ใกล้ทะเลคาสเปี้ยน

เพื่อนบ้าน

รัสเซีย จอร์เจียอยู่ทางหนือ อิหร่านอยู่ทางใต้ อาร์เมเนียอยู่ทางทิศตะวันตก ทะเลคาสเปี้ยนอยู่ทางทิศตะวันออก

สภาพของท้องที่

เมืองหลวง

บากู (BAKU)

รัฐบาล

สาธารณรัฐ (กำลังอยู่ในระยะเปลี่ยนแปลง)

เศรษฐกิจ

การอุตสาหรรม : การกลั่นน้ำมัน , พืชที่สำคัญ : ข้าว ฝ้าย ธัญพืช ฟ้าไหม , แร่ : เหล็ก ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี

เงิน

มานัท

สุขภาพ

คาดคะเนอายุ (1994) ชาย ปี 67 หญิง 75 ปี

กลับไปที่ index | กลับไปที่ Home